0

Εργαστήριο Χημικής & Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας

Το Εργαστήριο Χημικής και Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας – Τμήμα Χημείας, του Α.Π.Θ. διαθέτει μακρόχρονη και αναγνωρισμένη εμπειρία στον τομέα των προηγμένων υλικών και χημικών διεργασιών για [...]

Contact Us

If you’re interested to know more about the project or the partners you can follow us in our social media or contact us.

Not readable? Change text. captcha txt