0

Ιωάννα Μηντσούλη

Η Ιωάννα Μηντσούλη είναι απόφοιτη του τμήματος Χημείας ΑΠΘ (2006) και κάτοχος ΜΔΕ με έμφαση στη «Φυσική Χημεία Υλικών και Ηλεκτροχημεία» (2008). Το διάστημα 2009-2014 εκπόνησε διδακτορική [...]

0

Αναστάσιος Ζουμπούλης

Ο Δρ Ζουμπούλης Αναστάσιος (PhD Χημικός) είναι καθηγητής Χημικής & Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Χημείας, Τμήμα Χημικών Τεχνολογιών και από το [...]

0

Ελευθέριος Αναστασίου

Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης από το 2016, όπου ασχολείται με τη διδασκαλία 5 προπτυχιακών μαθημάτων. Προηγουμένως εργάστηκε ως [...]

Contact Us

If you’re interested to know more about the project or the partners you can follow us in our social media or contact us.

Not readable? Change text. captcha txt