Μαρία Ρήγα

Η Μαρία Ρήγα είναι χημικός, πτυχιούχος του Τμήματος Χημείας του ΕΚΠΑ, με Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Χημείας και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος του ΕΚΠΑ και διπλωματική εργασία στην ανάλυση μετάλλων σε [...]

Γεωργία Φιλιππή

Η Γεωργία Φιλιππή είναι πτυχιούχος του Τμήματος Χημείας του ΕΚΠΑ. Στο τελευταίο έτος σπουδών εκπονήθηκε η πτυχιακή εργασία στον τομέα της Χημείας Περιβάλλοντος. Έχει  Μεταπτυχιακή ειδίκευση στο [...]

Απόστολος Σπυριδωνίδης

Ο Σπυριδωνίδης Απόστολος είναι υποψήφιος διδάκτορας του τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος του ΔΠΘ. Έχει ολοκληρώσει τις βασικές του σπουδές στο τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου [...]

page 1 of 3