Το Πολυτεχνείο Κρήτης διοργάνωσε την Επιστημονική Ημερίδα με τίτλο «Αξιοποίηση Αποβλήτων και Αειφόρος Διαχείριση Φυσικών Πόρων», στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου (ΚΑΜ) στα Χανιά, στις 15 Νοεμβρίου 2019, στο πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος INVALOR «Ερευνητική Υποδομή για την Αξιοποίηση Αποβλήτων και Αειφόρου Διαχείρισης Φυσικών Πόρων» Υποέργο6, Περιβαλλοντικές εφαρμογές από την αξιοποίηση αποβλήτων στην Περιφέρεια Κρήτης, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).

Η ημερίδα απευθυνόταν σε

  • Επιστήμονες και ερευνητές με ενδιαφέρον στην αξιοποίηση αποβλήτων και αειφόρο διαχείριση φυσικών πόρων
  • Προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς, διδακτορικούς φοιτητές
  • Δημόσιους φορείς
  • Όποιον ενδιαφέρεται για το ερευνητικό αυτό πεδίο
Contact Us

If you’re interested to know more about the project or the partners you can follow us in our social media or contact us.

Not readable? Change text. captcha txt
Μετάβαση στο περιεχόμενο