Παρουσιάση έργου INVALOR στην ανοιχτή εκδήλωση της ΓΓΕΤ/ΕΥΔ-ΕΤΑΚ “Οι Ερευνητικές Υποδομές της Κοινωνίας και της Οικονομίας της Γνώσης”, Αθήνα 25/2/2/2019, από τον κ. Τατσιόπουλο Χρήστο (Δρ.), υπεύθυνο διαχείρισης τους έργου

Contact Us

If you’re interested to know more about the project or the partners you can follow us in our social media or contact us.

Not readable? Change text. captcha txt