Αλεξάνδρα ΙωαννίδηΕρευνητική Συνεργάτιδα

  Δίπλωμα Χημικού Μηχανικού (2016), Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (2018), Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών, Υποψήφια διδάκτορας (07.2018-Σήμερα), Τμήμα Χημικών Μηχανικών Πανεπιστήμιο Πατρών.

  Οι ερευνητικές μου δραστηριότητες επικεντρώνονται στο πεδίο των προχωρημένων διεργασιών οξείδωσης όπως η Φωτοκατάλυση, η διεργασία Fenton και τύπου Fenton, η Ηλεκτροχημική οξείδωση  και η διεργασία UV/Νa2S2O8 για τη διάσπαση ενδοκρινικών διαταρακτών και φαρμακευτικών αποβλήτων στο νερό. 2 εργασίες σε διεθνή περιοδικά.

  Websites:

  Contact Us

  If you’re interested to know more about the project or the partners you can follow us in our social media or contact us.

  Not readable? Change text. captcha txt