Αλέξανδρος ΑϊβαζίδηςΚαθηγητής

O κ. Αλέξανδρος Αϊβαζίδης είναι από το 1996 Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος, της Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Σπούδασε Χημικός Μηχανικός στο Πολυτεχνείο Ρηνανίας- Βεστφαλίας του Aachen, Γερμανίας, όπου και διεξήγαγε τη Διδακτορική του Διατριβή το 1979 πάνω στη Μετάθεση Ολεφινών με ομογενείς καταλύτες. Τον Οκτώβριο του ιδίου έτους προσελήφθη στο Ερευνητικό Κέντρο Γιούλιχ (Forschungszentrum Julich GmbH), όπου ανέλαβε τη δημιουργία και διεύθυνση μιας ομάδας εργασίας πάνω σε θέματα Βιοκατάλυσης και ειδικότερα Περιβαλλοντικής Βιοτεχνολογίας (τεχνολογία ζυμώσεων, αναερόβια επεξεργασία υγρών αποβλήτων, παραγωγή βιοκαυσίμων από υγρά απόβλητα και φθηνές πρώτες ύλες). Παράλληλα δίδασκε από το 1984 έως το 1999 στα Πανεπιστήμια Βόννης και Linz / Αυστρίας Βιοτεχνολογικές Διεργασίες. Από το ευρύ φάσμα των ερευνητικών δραστηριοτήτων του κ. Αϊβαζίδη εξέχοντα ρόλο έχει μια– μέσω διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας– κατοχυρωμένη μέθοδος για την επεξεργασία υγρών βιομηχανικών αποβλήτων σε συνδυασμό με ενεργειακή ανάκτηση, βασικό χαρακτηριστικό της οποίας είναι η χρήση φορέων πορώδους χαρακτήρα για καθήλωση μικροοργανισμών σε αντιδραστήρες στερεάς κλίνης. Σε συνεργασία με τις εταιρείες SIEMENS / KWU και SCHOTT Engineering προέκυψε μια ευρείας κλίμακας εφαρμογή της μεθόδου σε βιομηχανίες παραγωγής χαρτοπολτού, τροφίμων και ζωοτροφών. Παράλληλα, στις συνεργαζόμενες εταιρείες δημιουργήθηκαν 45 νέες θέσεις εργασίας.

Για την συγκεκριμένη μέθοδο του “Biogas – High – Ρerformance Process” κατά την επεξεργασία υγρών αποβλήτων υψηλού οργανικού φορτίου ο κ. Αϊβαζίδης έλαβε το 1987 το Ερευνητικό Βραβείο Philip – Morris. Οι κύριοι τομείς ερευνητικής ενασχόλησης του Καθηγητή κ. Αλέξανδρου Αϊβαζίδη είναι η Τεχνολογία Αναερόβιων Ζυμώσεων (τεχνική κινητική, Scale–up, διαστασιολόγηση,  βελτιστοποίηση αντιδραστήρων) για παραγωγικούς και περιβαλλοντικούς στόχους, η τριτοβάθμια και προχωρημένη επεξεργασία υγρών αποβλήτων (κατανόηση των συμμετεχόντων μικροβιακών πληθυσμών, βελτιστοποίηση λειτουργίας μονάδων και ανάκτηση/ επαναχρησιμοποίηση νερού), η ανάπτυξη οn- line μεθόδων για συνεχή καταγραφή βασικών λειτουργικών παραμέτρων σε Μονάδες Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων (Τοξικότητα, BOD, SVI, OUR), η χρησιμοποίηση αποβλήτων ή φθηνών πρώτων υλών στα πλαίσια μιας υλικής ή ενεργειακής αξιοποίησης και οι βιομετατροπές με καθηλωμένους μικροοργανισμούς σε ενάντιο – επιλεκτικές συνθέσεις για την παραγωγή οπτικά καθαρών αντίποδων μορίων ( χειρόμορφες συνθέσεις ). Περισσότερες από 70 Επιστημονικές Δημοσιεύσεις, 10 διεθνή διπλώματα ευρεσιτεχνίας καθώς και πάνω από 100 παρουσιάσεις σε συνέδρια εκπροσωπούν την Επιστημονική του Εργασία.

Websites

Contact Us

If you’re interested to know more about the project or the partners you can follow us in our social media or contact us.

Not readable? Change text. captcha txt