Απόστολος ΣπυριδωνίδηςΕρευνητικός Συνεργάτης

Ο Σπυριδωνίδης Απόστολος είναι υποψήφιος διδάκτορας του τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος του ΔΠΘ. Έχει ολοκληρώσει τις βασικές του σπουδές στο τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης (2013) και απέκτησε μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στην Περιβαλλοντική Μηχανική και Επιστήμη (ΔΠΘ). Η μεταπτυχιακή του εργασία είχε ως θέμα «Δυναμική απόκριση αναερόβιων χωνευτήρων επεξεργασίας υπολειμμάτων θερμικής κατεργασίας ζωικών αποβλήτων». Δραστηριοποιείται στον ερευνητικό τομέα των αναερόβιων βιοτεχνολογιών και πιο συγκεκριμένα στην επεξεργασία αποβλήτων, την ανάκτηση ενέργειας και πρώτων υλών από αυτά, τη μελέτη των βιοχημικών διεργασιών στα παραπάνω συστήματα και την αναβάθμιση του βιοαερίου σε βιομεθάνιο. Παράλληλα, είναι υπεύθυνος λειτουργίας της βιομηχανικής μονάδας παραγωγής βιοαερίου «ΑΒΑΞ, Άβατο ΒιοΑέριο Ξάνθης Α.Ε.».

Contact Us

If you’re interested to know more about the project or the partners you can follow us in our social media or contact us.

Not readable? Change text. captcha txt