Αθανασία ΣουλτανάΕρευνητική Συνεργάτιδα

Η Αθανασία Σουλτανά έλαβε το Δίπλωμα Μηχανικού Ορυκτών Πόρων το 2011 και το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης με τίτλο «Γεωτεχνολογία και Περιβάλλον» της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείου Κρήτης, το 2014. Είναι Υποψήφια Διδάκτωρ της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείου Κρήτης. Τα επιστημονικά και ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στην ανάπτυξη περιβαλλοντικά φιλικών μεθόδων αξιοποίησης βιομηχανικών παραπροϊόντων για την παραγωγή δομικών υλικών. Έχει δημοσιεύσει επιστημονικές εργασίες σε περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων και έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά προγράμματα με αντικείμενο την αξιοποίηση αποβλήτων κατασκευών και κατεδαφίσεων, και παραπροϊόντων της λατομικής βιομηχανίας στον κατασκευαστικό τομέα.

Websites

Contact Us

If you’re interested to know more about the project or the partners you can follow us in our social media or contact us.

Not readable? Change text. captcha txt