Χρήστος ΤατσιόπουλοςΕρευνητής

Ο Δρ. Χρήστος Τατσιόπουλος, γεννήθηκε στις 19/4/1963.  Έλαβε το 1989 και το 1990 από το University of Bridgeport, Bridgeport, CT., USA, τα BSc. και MSc. αντίστοιχα, στην Επιστήμη των Υπολογιστών, με επικέντρωση σε θέματα Τεχνητής Νοημοσύνης καθώς και με δευτερεύουσα εξειδίκευση στα Μαθηματικά.  Εκπόνησε τη διδακτορική του διατριβή στον τομέα των Έξυπνων Συστημάτων Διαχείρισης Γνώσης με εφαρμογή σε κινητές εφαρμογές και συσκευές (semantics, ontologies, data mining, knowledge extraction and knowledge prediction/association) και έλαβε το διδακτορικό του από τη σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών το 2009.

Έχει συμμετάσχει σε πάνω από 20 ερευνητικά έργα από το 1993 και εντεύθεν, τόσο στον Ελληνικό χώρο όσο και σε Ευρωπαϊκά χρηματοδοτούμενα στα πλαίσια των ACTS, ESPRIT, eContent, ICT, IST, Horizon2020.  Έχει εργασθεί σαν σύμβουλος της Σερβικής Κυβέρνησης για τη δημιουργία πλατφόρμας ηλεκτρονικού εμπορίου.  Επίσης, έχει υπάρξει σύμβουλος σε Ελληνικές και ξένες επιχειρήσεις στα πλαίσια προγραμμάτων που αφορούν SmartCities και υπηρεσίες προς τον γηράσκοντα πληθυσμό, σε αντίστοιχα έργα. Ήταν επιστημονικός υπεύθυνος του χρηματοδοτούμενου έργου από τη ΓΓΕΤ, SMARTEGE με θέμα την Ενέργεια και την εφαρμογή της μεθοδολογίας Gamification για την εκπαίδευση σε αυτή, το οποίο παρουσιάστηκε στο περίπτερο της ΓΓΕΤ στην διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης 2016 καθώς και στη βραδιά Ερευνητή 2016, προσκεκλημένου αυτής, ως βέλτιστης πρακτικής.  Στα πλαίσια του έργου αυτού αλλά και κατά το παρελθόν, έχει συνεργαστεί με τα ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδος (τμήμα ηλεκτρολογίας) για σχετικά ερευνητικά θέματα με την ενέργεια, ασύρματους ανιχνευτές και αντίστοιχες δημοσιεύσεις και παρουσιάσεις.   Τέλος, ήταν μέλος της ομάδας αποτύπωσης διαδικασιών / διεργασιών στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) με σκοπό την υλοποίηση τους σε νέο πληροφοριακό σύστημα, έργο που χρηματοδοτήθηκε από την Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ). Ο Δρ. Χρήστος Τατσιόπουλος είναι project manager στην ερευνητική υποδομή INVALOR, στην περιοχή της κυκλικής οικονομίας, σε συνεργασία με 7 ερευνητικούς φορείς, επικεφαλής του οποίου είναι το τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών.

Publication Links:

Contact Us

If you’re interested to know more about the project or the partners you can follow us in our social media or contact us.

Not readable? Change text. captcha txt
Μετάβαση στο περιεχόμενο