Ελένη ΜανουσάκηΕρευνήτρια

Η Δρ. Ελένη Μανουσάκη είναι χημικός που απέκτησε το διδακτορικό της στην Περιβαλλοντική Μηχανική διερευνώντας τη χρήση μεσογειακών φυτών για φυτοαποκατάσταση καδμίου και μολύβδου το 2008 από το Τμήμα Περιβαλλοντικής Μηχανικής του Πολυτεχνείου Κρήτης, από όπου και πήρε και το MSc με έρευνα στοχευμένη στην υποβάθμιση επιφανειοδραστικών ουσιών στο νερό με υπερηχητική ακτινοβολία. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στις περιβαλλοντικές βιολογικές διεργασίες και κυρίως στις τεχνολογίες φυτοαποκατάστασης σε ρυπασμένα εδάφη, νερά και λύματα με βαρέα μέταλλα και οργανικούς ρύπους και σε αλατούχα εδάφη. Έχει συμμετάσχει σε πολλά εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα (H2020, LIFE, EEA). και η βιβλιογραφία της περιλαμβάνει 14 άρθρα σε περιοδικά με κριτές και 31 άρθρα συνεδρίων ενώ έχει περισσότερες από 720 ετεροαναφορές με h-index 10.

Δεξιότητες και εξειδίκευση: φυτοαποκατάσταση, εφαρμογές φυτοσυσσώρευσης, φυτοσταθεροποίησης και φυτοέκκρισης, τεχνητοί υδροβιότοποι, αλόφυτα, φυσιολογία φυτών υπό συνθήκες καταπόνησης, βαρέα μέταλλα, οργανικοί ρύποι, αλατότητα.

Websites

Contact Us

If you’re interested to know more about the project or the partners you can follow us in our social media or contact us.

Not readable? Change text. captcha txt