Ευάγγελος ΔιαμαντόπουλοςΚαθηγητής

Ο Καθ. Ευάγγελος Διαμαντόπουλος είναι μέλος ΔΕΠ στη Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος και Πρύτανης του Πολυτεχνείου Κρήτης. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του ΑΠΘ, ενώ έλαβε PhD από το McMaster University. Τα επιστημονικά του αντικείμενα περιλαμβάνουν την επεξεργασία νερού και υγρών αποβλήτων και την ανάκτηση χρήσιμων υλικών από απόβλητα. Έχει υπάρξει επιστημονικά υπεύθυνος σε πάνω από 40 ερευνητικά έργα χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Υπουργείο Παιδείας, τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, την Τοπική και Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση, και ιδιωτικούς φορείς. Έχει δημοσιεύσει 92 άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και έχει παρουσιάσει περισσότερες από 120 εργασίες σε διεθνή συνέδρια. Είναι κάτοχος 1 πατέντας. Έχει περί τις 4.800 αναφορές (Google Scholar) και h-index 37.

Websites

Contact Us

If you’re interested to know more about the project or the partners you can follow us in our social media or contact us.

Not readable? Change text. captcha txt