Φραντσέσκα – Μαρία ΠελλέραΕρευνήτρια

Η Δρ. Φραντσέσκα–Μαρία Πελλέρα είναι διπλωματούχος Μηχανικός Περιβάλλοντος (Πολυτεχνείο Κρήτης, 2010) και κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην Περιβαλλοντική και Υγειονομική Μηχανική (Πολυτεχνείο Κρήτης, 2011) και Διδακτορικού Διπλώματος στην Περιβαλλοντική Μηχανική (Πολυτεχνείο Κρήτης, 2017). Κατά τη διάρκεια των σπουδών της, της απονεμήθηκαν διάφορες υποτροφίες, και συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια των διδακτορικών της σπουδών ήταν υπότροφος του Κοινωφελούς Ιδρύματος «Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης».

Επί του παρόντος, η Φ.-Μ. Πελλέρα απασχολείται ως μεταδιδακτορική ερευνήτρια στη Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τη διαχείριση, επεξεργασία και αξιοποίηση στερεών οργανικών αποβλήτων (π.χ. αναερόβια χώνευση, παραγωγή biochar, στερεά καύσιμα, κ.α.), καθώς και την απομάκρυνση ρύπων από ύδατα και υγρά απόβλητα και την αποκατάσταση ρυπασμένων εδαφών, με χρήση προσροφητών και εδαφοβελτιωτικών παραγόμενα από απόβλητα (λιγνοκυτταρινούχα βιομάζα, απόβλητα βιομάζας, biochar, κλπ.). H βιβλιογραφία της περιλαμβάνει 9 δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές και 33 δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια.

Websites

Contact Us

If you’re interested to know more about the project or the partners you can follow us in our social media or contact us.

Not readable? Change text. captcha txt