Γεωργία ΑντωνοπούλουΕρευνήτρια

Η Δρ. Αντωνοπούλου είναι Χημικός Μηχανικός με μεταπτυχιακό τίτλο ειδίκευσης στην “Ενέργεια και το Περιβάλλον” και διδακτορικό στη Χημική Μηχανική. Το ερευνητικό της ενδιαφέρον εστιάζεται στο σχεδιασμό, στην πειραματική ανάπτυξη και στη βελτιστοποίηση βιολογικών διεργασιών, με έμφαση στην αναερόβια χώνευση και τις μικροβιακές ζυμώσεις προς αξιοποίηση αποβλήτων και βιομάζας. Επιστημονικός υπεύθυνος (2012-2015) του έργου “POST-GENIOUS” (Δράση ενίσχυσης μεταδιδακτόρων, 150.000 €) όπου μελέτησε την επίδραση της προεπεξεργασίας στα βιοκαυσίμα 2ης γενιάς και του έργου ” META-FUELs” (ΕΛΙΔΕΚ μεταδιδακτόρων, 110.000 €) (2018-2021) με αντικείμενο στην ανάπτυξη μικροβιακών κελιών ηλεκτρόλυσης. Είναι συν-συγγραφέας 36 άρθρων σε περιοδικά με κριτές (δείκτης h 15, ετεροαναφορές: ~1181), 56 άρθρων σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων και 7 κεφαλαίων βιβλίων. Έχει συμμετάσχει σε 26 Ευρωπαϊκά και Εθνικά ερευνητικά έργα, είναι Guest Editor του Special Issue “Efficient Technology for the Pretreatment of Biomass II” του ” Molecules” (MDPI) και είναι Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό του ΕΑΠ, στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Διαχείριση Αποβλήτων”.

Contact Us

If you’re interested to know more about the project or the partners you can follow us in our social media or contact us.

Not readable? Change text. captcha txt