Γεράσιμος ΛυμπεράτοςΚαθηγητής

Ο καθ. Γεράσιμος Λυμπεράτος είναι διευθυντής του Εργαστηρίου Περιβαλλοντικής Βιοτεχνολογίας και συνεργαζόμενο μέλος ΔΕΠ του ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ. Από το 2011 είναι καθηγητής της Σχολής Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, ενώ μέχρι τότε ήταν καθηγητής του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου της Πάτρας. Είναι απόφοιτος του τμήματος Χημικών Μηχανικών του Massachusetts Institute of Technology, (ΜΙΤ) των Η.Π.Α και κάτοχος μεταπτυχιακού και διδακτορικού τίτλου στη Χημική Μηχανική του California Institute of Technology, των Η.Π.Α. Ερευνητικά του ενδιαφέροντα αποτελούν η βιοχημική μηχανική, η περιβαλλοντική βιοτεχνολογία με έμφαση στην επεξεργασία υγρών και στερεών αποβλήτων, η προσομοίωση, η βελτιστοποίηση και ο έλεγχος των βιοδιεργασιών. Είναι εκδότης του περιοδικού “Journal of Hazardous Materials” (ELSEVIER), και μέλος της εκδοτικής ομάδας των περιοδικών “Waste and Biomass Valorization” (SPRINGER) και “GNEST Journal”. Είναι πρόεδρος και ιδρυτής του Ελληνικού Υδατικού Συνδέσμου (ΗWA) και δημοτικός σύμβουλος του Δήμου Χαλανδρίου.

Έχει συμμετάσχει σε περίπου 55 ερευνητικά προγράμματα τα οποία έχουν τύχει χρηματοδότησης από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους, σε πολλά από τα οποία αποτέλεσε επιστημονικός υπεύθυνος

Έχει περίπου 185 δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές και περίπου 300 ανακοινώσεις σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά συνέδρια με κριτές, 12 κεφάλαια σε βιβλία και 4 βιβλία. Δείκτες: h index (SCOPUS): 42, Αναφορές (SCOPUS): 5999.

Websites:

Contact Us

If you’re interested to know more about the project or the partners you can follow us in our social media or contact us.

Not readable? Change text. captcha txt
Μετάβαση στο περιεχόμενο