Χαρίλαος ΠαπαποστόλουΕρευνητής

Χημικός PhD, Μεταδιδάκτορας ερευνητής, Εργαστήριο Μηχανικής & Επεξεργασίας Τροφίμων

Contact Us

If you’re interested to know more about the project or the partners you can follow us in our social media or contact us.

Not readable? Change text. captcha txt