Ιωάννα ΜηντσούληΕρευνήτρια

    Η Ιωάννα Μηντσούλη είναι απόφοιτη του τμήματος Χημείας ΑΠΘ (2006) και κάτοχος ΜΔΕ με έμφαση στη «Φυσική Χημεία Υλικών και Ηλεκτροχημεία» (2008). Το διάστημα 2009-2014 εκπόνησε διδακτορική διατριβή με τίτλο «Διμεταλλικοί καταλύτες νέου τύπου για ηλεκτροκαταλυτικές δράσεις στοιχείων καύσης» στο Εργαστήριο Φυσικής Χημείας του ΑΠΘ. Έπειτα (2014-2015) εργάστηκε ως μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο ερευνητικό πρόγραμμα «Διαχείριση βιοκτόνου για τη μακροχρόνια αποθήκευση νερού» και στη συνέχεια (2015-2018) ως χημικός στο ΦοΔΣΑ ΚΜ με κύρια καθήκοντα τον ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο αποβλήτων.

    Contact Us

    If you’re interested to know more about the project or the partners you can follow us in our social media or contact us.

    Not readable? Change text. captcha txt
    Μετάβαση στο περιεχόμενο