Ιωάννα ΝτάικουΕρευνήτρια

Η Δρ Ιωάννα Ντάικου είναι απόφοιτος του Τμήματος Βιολογίας, Παν/μίου Πατρών, με μεταπτυχιακό τίτλο ειδίκευσης στην “Ενέργεια και το Περιβάλλον” και διδακτορικό στη Χημική Μηχανική. Έχει δωδεκαετή μεταδιδακτορική εμπειρία σε θέματα εφαρμοσμένης μικροβιολογίας και περιβαλλοντικής βιοτεχνολογίας. Τα κύρια ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στις διεργασίες παραγωγής μικροβιακών προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας μέσω βακτηριακών καλλιεργειών, ζυμών και μυκήτων και στις μικροβιακές διεργασίες απορρύπανσης. Είναι συν-συγγραφέας 25 άρθρων σε περιοδικά με κριτές (δείκτης h 12, ετεροαναφορές: ~570), 47 άρθρων σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων και 4 κεφαλαίων βιβλίων, ενώ έχει συμμετάσχει  σε 21 Ευρωπαϊκά και Εθνικά ερευνητικά έργα.

Contact Us

If you’re interested to know more about the project or the partners you can follow us in our social media or contact us.

Not readable? Change text. captcha txt
Μετάβαση στο περιεχόμενο