Ιωάννα ΒασιλειάδουΕρευνήτρια

Η Δρ. Ιωάννα Βασιλειάδου είναι μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος του ΔΠΘ. Η Δρ. Βασιλειάδου είναι πτυχιούχος (2004) και διδάκτορας (2008) του Τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντάς και Φυσικών Πόρων του Πανεπιστημίου Ιωάννινων. Στη διδακτορική της διατριβή μελέτησε τη Βιολογική απονιτροποίηση πόσιμου νερού. Έχει εργασθεί ως μεταδιδακτορική ερευνήτρια  σε τρεις χώρες (Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία) και έξι ινστιτούτα. Το ερευνητικό της έργο έχει επικεντρωθεί στον τομέα της Περιβαλλοντικής Μηχανικής, συμπεριλαμβανομένων των τεχνολογιών περιβαλλοντικής αποκατάστασης, των βιοτεχνολογικών διεργασιών και της αξιοποίησης αποβλήτων: i) Επεξεργασία νερού και υγρών αποβλήτων, ii) Προηγμένες Βιο-οξειδωτικές μέθοδοι, iii) Παραγωγή βιοντίζελ, iv) Ανάκτηση ενέργειας και πόρων, v) Βιο-αποκατάσταση υπόγειου νερού και εδάφους, vi) Βιο-ηλεκτροχημικά συστήματα, vii) Μαθηματική μοντελοποίηση. Το επιστημονικό της έργο περιλαμβάνει 31 άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά (αναφορές: 707, h-index: 13), ένα κεφαλαίο βιβλίου και 31 δημοσιεύσεις συνεδρίων. Είναι κριτής σε 33 επιστημονικά περιοδικά και αξιολογητής επιστημονικών προτάσεων Εθνικού Οργανισμού Έρευνας της Γαλλίας και Ισπανίας. Έχει συμμετάσχει σε 7 ερευνητικά έργα και έχει λάβει 5 ατομικές υποτροφίες για μεταδιδακτορική έρευνα.

Contact Us

If you’re interested to know more about the project or the partners you can follow us in our social media or contact us.

Not readable? Change text. captcha txt