Κατερίνα ΒαβουράκηΕρευνήτρια

Αικατερίνη Ι. Βαβουράκη, Διδακτορικό και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα από το τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών (2009), Πτυχίο Χημείας, Πανεπιστήμιο Πατρών (2003).

Ερευνητική εμπειρία και δημοσιεύσεις στον τομέα της Ανόργανης & Αναλυτικής χημείας και της Βιοχημικής Μηχανικής & Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας. Ερευνητική εμπειρία στην ανάπτυξη αναλυτικών τεχνικών για τη μέτρηση ανόργανων και περιβαλλοντικών δειγμάτων: Χαρακτηρισμός φυσικοχημικών και βιολογικών υγρών αποβλήτων (αστικά και βιομηχανικά απόβλητα) και βιοπροϊόντα προστιθέμενης αξίας (πολυφαινόλες, ραμνολιπίδια, σοφορολιπίδια). Αποσύνθεση πορωδών υλικών (π.χ. ασβεστόλιθος, ψαμμίτης) από άλατα. Μελέτη μηχανισμών κρυστάλλωσης (και διάλυσης) και αναστολή των αλάτων (ασβεστίτη, στρουβίτη). Μελέτες νανοκλίμακας κρυστάλλωσης και διάλυσης μονοκρυστάλλων (ασβεστίτη, μπρουκίτη) παρουσία προσμείξεων (θειικά, φθοριούχα). Βασικοί μηχανισμοί περιβαλλοντικής επεξεργασίας και διαχείρισης λυμάτων (διαδικασία αναερόβιας συγχώνευσης). Επί του παρόντος η Α.Ι. Βαβουράκη απασχολείται στο Εργαστήριο Τεχνολογιών Διαχείρισης Μεταλλευτικών / Μεταλλουργικών Αποβλήτων & Αποκατάστασης Ρυπασμένων Εδαφών, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης αναφορικά με τη διαχείριση στερεών αποβλήτων λαμβάνοντας υπόψη το γεωπολυμερισμό μεταλλευτικών και μεταλλουργικών αποβλήτων και παραπροϊόντων (π.χ. απόβλητα σκυροδέματος, ιπτάμενη τέφρα, σκωρία κλπ.) και την απομάκρυνση βαρέων και τοξικών μετάλλων από τροποποιημένα παραπροϊόντα.

Contact Us

If you’re interested to know more about the project or the partners you can follow us in our social media or contact us.

Not readable? Change text. captcha txt
Μετάβαση στο περιεχόμενο