Κωνσταντίνος ΚομνίτσαςΚαθηγητής

Ο Καθ. Κων/νος Κομνίτσας, Δρ. Μηχανικός Μεταλλείων – Μεταλλουργός ΕΜΠ, με ειδίκευση στην υδρομεταλλουργία, έχει συμμετάσχει (ως επιστημονικός υπεύθυνος ή εταίρος) σε περισσότερα από 60 ερευνητικά έργα με εθνική, κοινοτική και ιδιωτική χρηματοδότηση. Επιπλέον έχει διατελέσει εθνικός εκπρόσωπος στην οριζόντια δράση του 6ου ΠΠ “Integrating the European Research Area”, στο 7ο ΠΠ «International Cooperation», ενώ είναι εθνικός εμπειρογνώμονας στο H2020 στη δράση “Climate action, environment, resource efficiency and raw materials”. Αξιολογεί συχνά προτάσεις ερευνητικών έργων για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Υπ. Παιδείας, τη ΓΓΕΤ, το Υπουργείο Τεχνολογίας της Κύπρου όπως επίσης και για διεθνείς οργανισμούς (US NSF, Czech Republic, Georgia, Italy, Kazakhstan, Latvia, Montenegro, Poland, Russia, Romania, and Serbia Science Foundations). Επίσης, έχει συμμετάσχει πολλές φορές σε ελληνικές και διεθνείς επιτροπές εξέλιξης μελών ΔΕΠ και εξέτασης διδακτορικών διατριβών. Είναι μέλος στη συντακτική επιτροπή 3 διεθνών περιοδικών (2 Elsevier, 1 Taylor & Francis). Έχει δημοσιεύσει περισσότερες από 100 εργασίες σε έγκυρα διεθνή περιοδικά και έχει παρουσιάσει περισσότερες από 150 εργασίες σε διεθνή συνέδρια.

Websites

https://www.mred.tuc.gr/index.php?id=4250

http://orcid.org/0000-0003-4252-1632

https://scholar.google.gr/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=Komnitsas&oq=

https://www.researchgate.net/profile/K_Komnitsas

https://www.mendeley.com/profiles/kostas-komnitsas/

Contact Us

If you’re interested to know more about the project or the partners you can follow us in our social media or contact us.

Not readable? Change text. captcha txt
Μετάβαση στο περιεχόμενο