Μάνος Ι. ΔασενάκηςΚαθηγητής

Καθηγητής  Χημείας Περιβάλλοντος – Χημικής Ωκεανογραφίας
Διευθυντής Εργαστηρίου Χημείας Περιβάλλοντος
Eθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Διδάσκει σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο τα αντικείμενα της Χημείας Περιβάλλοντος , της Τεχνολογίας Περιβάλλοντος, της Διαχείρισης Θαλάσσιου Περιβάλλοντος  και της Χημικής Ωκεανογραφίας .

Οι ερευνητικές δραστηριότητες του επικεντρώνονται στους παρακάτω τομείς:

  • Έρευνα πάνω στη θαλάσσια ρύπανση σε επιβαρυμένες περιοχές: Σαρωνικός κόλπος, Κόλπος Ελευσίνας, Ευβοϊκός κόλπος, Κορινθιακός Κόλπος
  • Έρευνα για τη διακίνηση ρύπων σε συστήματα ποταμών – εκβολών – γειτονικών κόλπων: Αχελώος – Πατραϊκός, Λούρος – Αμβρακικός, Σπερχειός – Μαλιακός, Ασωπός – Ευβοϊκός
  • Περιβαλλοντικές μελέτες σε λιμνοθάλασσες: Αιτωλικό, Κoρρησία, Μουστός,Mar Μenor
  • Έρευνα σχετική με την σχέση ιχθυοκαλλιεργειών – θαλασσίου περιβάλλοντος
  • Επίδραση για την επίδραση ρύπων σε θαλάσσιους οργανισμούς (κυανοφύκη, μύδια, ψάρια, θαλάσσιες χελώνες κλπ)
  • Έρευνα για την αποτελεσματικότητα και την χρήση αντιρυπαντικών τεχνολογιών (βιολογικοί καθαρισμοί, φωτοκατάλυση κλπ)
  • Χρήση των ερευνητικών αποτελεσμάτων για περιβαλλοντική αξιολόγηση – διαχείριση.

Aπό την μέχρι τώρα ερευνητική δραστηριότητα έχουν παραχθεί περί τις 100 δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και ειδικές εκδόσεις, 140 ανακοινώσεις σε τακτικά διεξαγόμενα διεθνή συνέδρια τές και 60 ανακοινώσεις σε Ελληνικά συνέδρια. Αρκετές ακόμα ανακοινώσεις είναι στο στάδιο της συγγραφής – υποβολής καθώς υπάρχουν πολλά αδημοσίευτα αποτελέσματα.

  • Αντιπρόεδρος για την περίοδο 1999-2006 και Πρόεδρος την περίοδο 2007-2011 στην European Federation of Marine Science and Technology Societies (EFMS).
  • Titular member στην Division VI: Chemistry and Environment της International Union of Pure and Applied Chemistry – I.U.P.A.C. την περίοδο 2014-2017. Αssociated Μember την περίοδο 2010-2014
  • Ιδρυτικό μέλος και Πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Ωκεανογράφων (Σ.Ε.ΩΚ.) τις περιόδους 1989-1995 και 2000-2010

Websites:

Contact Us

If you’re interested to know more about the project or the partners you can follow us in our social media or contact us.

Not readable? Change text. captcha txt
Μετάβαση στο περιεχόμενο