Μιχαήλ Ε. ΚορνάροςΚαθηγητής

    Ο καθηγητής κος Κορνάρος έλαβε το πτυχίο του από το Τμήμα Χημικών Μηχανικών (1989) και το διδακτορικό του δίπλωμα (1995) στην Βιοχημική Μηχανική και Περιβαλλοντική Τεχνολογία από το Πανεπιστήμιο Πατρών. Είναι Επιστημονικός Υπεύθυνος στο Εργαστήριο Βιοχημικής Μηχανικής και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος του Τμήματος Χημικών Μηχανικών στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Έχει περισσότερες από 60 δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές (Web of Science h-index: 21), αρκετά κεφάλαια σε βιβλία και περισσότερα από 110 πρακτικά διεθνών συνεδρίων. Είναι ενεργός κριτής σε περίπου 30 διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Έχει μεγάλη εμπειρία στην οργάνωση και συμμετοχή Ευρωπαϊκών και Διεθνών χρηματοδοτούμενων έργων (περισσότερα από 50 τα τελευταία 15 χρόνια με συνεισφορά 3 εκατομ.ευρώ για το ΕΒΙΜΗΤΕΠ). Στα επιτυχή ολοκληρωμένα προγράμματα περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων τα: INTEGRASTE, MISSTOW, Bio-SURFEST, AGROENERGY, SWAM, GoW, POPULAR. Τα κύρια επιστημονικά του ενδιαφέροντα αφορούν την αξιοποίηση οργανικών αποβλήτων για την παραγωγή βιο-συστατικών και βιο-τασιενεργών ουσιών, την αναερόβια χώνευση, την εκμετάλευση άλγεων, τα αγροτοβιομηχανικά απόβλητα και λύματα για την παραγωγή υγρών και αέριων βιοκαυσίμων καθώς και την βελτιστοποίηση/μοντελοποίηση βιολογικών διεργασιών.

    Contact Us

    If you’re interested to know more about the project or the partners you can follow us in our social media or contact us.

    Not readable? Change text. captcha txt