Παναγιώτης ΡεγκούζαςΕρευνητικός Συνεργάτης

Ο Παναγιώτης Ρεγκούζας είναι διπλωματούχος Μηχανικός Περιβάλλοντος (Πολυτεχνείο Κρήτης, 2015) και κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Πολυτεχνείο Κρήτης, 2017). Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την αειφορική διαχείριση, επεξεργασία και αξιοποίηση της βιομάζας, με στόχο την παραγωγή συμβατικών και εξελιγμένων προσροφητικών υλικών, με βάση το βιοεξανθράκωμα, καθώς και την περιβαλλοντική τους εφαρμογή σε ρυπασμένα νερά και εδάφη, προς απόμάκρυνση οργανικών/ανόργανων μικρορύπων.

Contact Us

If you’re interested to know more about the project or the partners you can follow us in our social media or contact us.

Not readable? Change text. captcha txt