Βασιλική ΛύτραΕρευνητική Συνεργάτιδα

Η Βασιλική Λύτρα είναι πτυχιούχος (2010) του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης και έλαβε μεταπτυχιακό δίπλωμα (2013) από το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου στην «Επιστήμη και Τεχνολογία των Υδατικών Πόρων», με κατεύθυνση «Ποιότητα Υδάτων και Περιβαλλοντική Τεχνολογία».  Στην μεταπτυχιακή της εργασία ασχολήθηκε με την εξοικονόμηση νερού σε επίπεδο κατοικίας, παρουσιάζοντας τεχνολογίες (πχ. συστήματα επεξεργασίας γκρι νερού) και προϊόντα που προσφέρονται στην αγορά και παρέχουν αυτή τη δυνατότητα στους οικιακούς καταναλωτές, διερευνώντας τη βιωσιμότητα μιας τέτοιας επένδυσης από την πλευρά των καταναλωτών. Στην Enel Green Power Hellas εργάστηκε στο Τμήμα Εργασιακής Ασφάλειας, Περιβάλλοντος & Ποιότητας, με έμφαση στην εφαρμογή των πολιτικών και διαδικασιών της εταιρίας για θέματα εργασιακής ασφάλειας και περιβάλλοντος και συμμετέχοντας σε επιτόπιες επιθεωρήσεις στα έργα. Στη ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ εργάζεται ως εξωτερικός συνεργάτης με κύρια ασχολία την οργάνωση και εφαρμογή προγραμμάτων ανακύκλωσης στους Δήμους της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.

Contact Us

If you’re interested to know more about the project or the partners you can follow us in our social media or contact us.

Not readable? Change text. captcha txt