Εργαστήριο Χημικής & Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας

 In Αριστοτέλειο Παν. Θεσσαλονίκης, Πανεπιστήμια

Το Εργαστήριο Χημικής και Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας – Τμήμα Χημείας, του Α.Π.Θ. διαθέτει μακρόχρονη και αναγνωρισμένη εμπειρία στον τομέα των προηγμένων υλικών και χημικών διεργασιών για ένα ευρύ φάσμα τεχνολογικών εφαρμογών, στους τομείς της προστασίας και αποκατάστασης του περιβάλλοντος, των βιοκαυσίμων και ….

URL: https://sites.google.com/site/authchemtech/greek

Recent Posts
Contact Us

If you’re interested to know more about the project or the partners you can follow us in our social media or contact us.

Not readable? Change text. captcha txt
Μετάβαση στο περιεχόμενο