Νέα & Ανακοινώσεις

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, 15 Νοεμβρίου 2019

Το Πολυτεχνείο Κρήτης διοργάνωσε την Επιστημονική Ημερίδα με τίτλο «Αξιοποίηση Αποβλήτων και Αειφόρος Διαχείριση Φυσικών Πόρων», στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου (ΚΑΜ) στα Χανιά, στις 15 Νοεμβρίου 2019, στο πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος INVALOR «Ερευνητική Υποδομή για την Αξιοποίηση Αποβλήτων και Αειφόρου Διαχείρισης Φυσικών Πόρων» Υποέργο6, Περιβαλλοντικές εφαρμογές από την αξιοποίηση αποβλήτων στην Περιφέρεια Κρήτης, το [...]

Παρουσιάση έργου INVALOR στην εκδήλωση της ΓΓΕΤ

Παρουσιάση έργου INVALOR στην ανοιχτή εκδήλωση της ΓΓΕΤ/ΕΥΔ-ΕΤΑΚ "Οι Ερευνητικές Υποδομές της Κοινωνίας και της Οικονομίας της Γνώσης", Αθήνα 25/2/2/2019, από τον κ. Τατσιόπουλο Χρήστο (Δρ.), υπεύθυνο διαχείρισης τους έργου

Παρουσίαση έργου INVALOR στη ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΚΡΗΤΗΣ

Συμμετοχή του INVALOR στην Έκθεση Καινοτομίας PatrasIQ 2019, Απρίλιος 2019

Συμμετοχή του INVALOR στην Έκθεση Καινοτομίας PatrasIQ 2018, Απρίλιος 2018

Δημοσιεύσεις

Πανεπιστήμιο Πατρών

Journals
 • Προσκεκλημένη ομιλία στο συνέδριο V Congreso Hispano-Luso de Cerámica y Vidrio, με τίτλο “Valorisation of industrial side streams and wastes in the field of building materials towards a circular economy”. Dr. Angeliki Christogerou and Dr. Luis Perez Villarejo (University of Jaen, Andalucía, Spain), Barcelona, October 8-10, 2018
 • Μ. Καμίτσου, Δ. Κανελλοπούλου, Γ. Παπίλα, Α. Χριστογέρου, Γ. Αγγελόπουλο, “Design, production and evaluation of sulfo-belite cements”, 4th WORKSHOP of GRADUATES and POSTDOCS in CHEMICAL ENGINEERING SCIENCES, Πάτρα, 31 Οκτωβρίου 2018
 • Μ. Καμίτσου, Ε. Βουγιουκαλάκη, Δ. Κανελλοπούλου, Α. Χριστογέρου, Γ. Αγγελόπουλο, “Synthesis of sulfo-belite cement: quantitative phase analysis and evolution of microstructure”, 9th International Conference of the Hellenic Crystallographic Association (HeCrA), Πανεπιστήμιο Πατρών, 05-07 Οκτωβρίου 2018
 • S. Martínez-Martínez, L. Pérez-Villarejo, D. Eliche-Quesada, P.J. Sánchez-Soto, A. Christogerou, D. Kanellopoulou, M. Kamitsou, G.N. Angelopoulos, “Sludge from marble cutting and treatment as raw material for sustainable eco-friendly cement”, αναρτημένη εργασία, V Congreso Hispano-Luso de Cerámica y Vidrio, Βαρκελώνη, Οκτώβριος 8-10, 2018
 • Dourou, M., Aggeli, D., Papanikolaou, S. & Aggelis, G. (2018). Critical steps in carbon metabolism affecting lipid accumulation and their regulation in oleaginous microorganisms. Appl Microbiol Biotechnol, 102: 2509-2523.
 • Vasiliadou, Ι., Bellou, S., Daskalaki, A., Tomaszewska- Hetman, L., Chatzikotoula, C., Kompoti, B., Papanikolaou, S., Vayenas, D., Pavlou, S. & Aggelis, G. (2018). Biomodification of fats and oils and scenarios of adding value on renewable fatty materials through microbial fermentations: Modelling and trials with Yarrowia lipolytica. J Clean Prod, 200: 1111-1129
 • Daskalaki, A., Vasiliadou, Ι., Bellou, S., Tomaszewska- Hetman, L., Chatzikotoula, C., Kompoti, B., Papanikolaou, S., Vayenas, D., Pavlou, S. & Aggelis, G. (2018). Data on cellular lipids of Yarrowia lipolytica grown on fatty substrates. J Clean Prod, 200: 1037-1044
 • Georgiou, C. D.*, Zisimopoulos, D.*, Argyropoulou, V.*, Kalaitzopoulou, E.*, Salachas, G., Grune, T. (2018). Protein and cell wall polysaccharide carbonyl determination by a neutral pH 2,4-dinitrophenylhydrazine-based photometric assay. Redox Biology 17: 128-142. *Equal Contribution
 • Giannakoudakis, D., Hosseini-Bandegharaei, A., Tsafrakidou, P., Triantafyllidis, K., Kornaros, M., Anastopoulos, I. (2018). Aloe vera waste biomass-based adsorbents for the removal of aquatic pollutants: A Review, J Environ Manag, 227 354-364.
 • Anastopoulos, I., Mittal, A., Usman, M., Mittal, J., Yu, G., Núñez-Delgado, A., & Kornaros, M. (2018). A review on halloysite-based adsorbents to remove pollutants in water and wastewater. J Mol Liq, 269:  855-868.
 • Daneshvar, E., Zarrinmehr, M. J., Koutra, E., Kornaros, M., Farhadian, O., & Bhatnagar, A. (2018). Sequential cultivation of microalgae in raw and recycled dairy wastewater: Microalgal growth, wastewater treatment and biochemical composition. Bioresour Technol,  273:  556-564.
 • Bulgariu, L., Escudero, L.B., Bello, O.S., Iqbal, M., Nisar, J., Adegoke, K.A., Alakhras, F., Kornaros, M., Anastopoulos, I. (2019). The utilization of leaf-based adsorbents for dyes removal: A review. J Mol Liq, 276: 728-747.
 • Sakarika, M., & Kornaros, M. (2019). Chlorella vulgaris as a green biofuel factory: Comparison between biodiesel, biogas and combustible biomass production. Bioresour Technol, 273: 237-243.
 • D.P. Zagklis, C.A. Paraskeva, Preliminary Design of Phenols Purification Plant, 6th International Conference on Sustainable Solid Waste Management, Naxos Island, Greece, 13-16 June 2018
 • C. Papageorgiou, D. Zagklis, and C. Paraskeva, Preliminary Industrial Design of Phenols Purification Plant, 4th Workshop of Graduates & Post-Docs in Chemical Engineering Sciences, Patras (Greece), FORTH/ICE-HT on 31 October 2018
 • Zagklis, D. P. and Paraskeva, C. A. (2019), Preliminary design of a phenols purification plant. J. Chem. Technol. Biotechnol. doi:10.1002/jctb.5930
 • Nikolaos Bonatsos, Constantina Marazioti, Christos Tatsiopoulos, Apostolis Koutinas, Ioannis K. Kookos (2018). Life cycle assessment (LCA) of microbial oil production, 7th European Bioremediation Conference (EBC-VII) και 11th International Society for Environmental Biotechnology conference (ISEB 2018)
 • Ioannis K.Kookos (2018).Technoeconomic and environmental assessment of a process for biodiesel production from spent coffee grounds (SCGs). Resources, Conservation and Recycling, Vol. 134, pages 156-164.
 • Ioannis K. Kookos, Apostolis Koutinas, Anestis Vlysidis (2019). Life cycle assessment of bioprocessing schemes for poly(3-hydroxybutyrate) production using soybean oil and sucrose as carbon sources. Resources, Conservation & Recycling, Vol. 141, pages 317-328.
 • Influence of boronwaste addition on the mechanical properties and frost resistance of ceramic bodies, A. Christogerou, E. Panagiotopoulos, D.G. Kanellopoulou, M.D. Kamitsou and G.N. Angelopoulos, 12thPESXM, Athens, May 2019
 • The effect of particle size on the properties of sulfobelite cements, D.G.S. Stratidakis, M.D. Kamitsou, D.G. Kanellopoulou, A. Christogerou and G.N. Angelopoulos, 12thPESXM, Athens, May 2019
 • Optimization of the sulfobelite cement production using conventional and alternative fuels, G. Zokaris, A. Deskali, M.D. Kamitsou, D.G. Kanellopoulou, A. Christogerou and G.N. Angelopoulos, 12thPESXM, Athens, May 2019
 • George Angelopoulos, Ioannis Kookos, Dionissios Mantzavinos, Constantina Marazioti, Angeliki Christogerou and Christos Tatsiopoulos.  INVALOR – NATIONAL RESEARCH INFRASTRUCTURE FOR WASTE VALORIZATION AND SUSTAINABLE MANAGEMENT OF RESOURCES, European Bioremediation Conference & 11th ISEB Conference, Chania, Greece, June 25 – 28, 2018
 • K.Π. Παπαδόπουλος, Ε. Κοτρώνη, Ε. Βάση, Χ.Ν. Οικονόμου, Μ. Μουστάκα-Γκούνη, Α.Γ. Τεκερλεκοπούλου, Γ. Αγγελής, Δ.Β. Βαγενάς, “Βιοεπεξεργασία υγρών αποβλήτων ζυθοποιίας με τη χρήση του νηματώδους κυανοβακτηρίου Leptolyngbyasp.”, 12οΠανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Χημικής Μηχανικής, Αθήνα, 29-31 Μαΐου, 2019.
 • K.P. Papadopoulos, Ch.N. Economou, M. Moustaka-Gounı, A.G.Tekerlekopoulou, G. Aggelıs, D.V. Vayenas, “Effect of operating parameters on cyanobacterial biotreatment of brewery wastewaters”, 8thCongress of the Scientific Society “MikroBioKosmos”, Patras, 18-20 April, 2019.
 • Μ. DOUROU, L. AGGELI, D.V. VAYENAS & G. AGGELIS (2019) Biodiesel and bioethanol production by yeasts cultivated on agro-industrial residues. 46th Annual Conference on Yeast. 7-10 May, Smolenice, Slovakia.
 • P. DRITSAS & G. AGGELIS (2019) Adaptive evolution of the yeast Yarrowia lipolytica and artificial selection for isolation of citric acid over-producing strains. 46th Annual Conference on Yeast. 7-10 May, Smolenice, Slovakia.
 • K.P. Papadopoulos, Ch.N. Economou, M. Moustaka-Gouni, A.G.Tekerlekopoulou, G. Aggelis, D.V. Vayenas, “Brewery Wastewater Treatment using the filamentous cyanobacterium Leptolyngbyasp.”, IWA Conference on Algal Technologies and Stabilization Ponds for Wastewater Treatment and Resource Recovery, Valladolid, Spain, 1-2 July 2019.
 • K.P. Papadopoulos, Ch.N. Economou, M. Moustaka-Gouni, A.G.Tekerlekopoulou, G. Aggelis, D.V. Vayenas, “Biotreatment of brewery wastewater using the filamentous cyanobacterium Leptolyngbyasp.”, 16th International Conference on Environmental Science and Technology CEST2019, Rhodes, Greece, 4 -7 September 2019.
 • Angeliki Christogerou, Dimitra Koumpouri and George N. Angelopoulos, “Development of Photocatalytic Coatings by Thermal Hydrolysis of TiCl4 on Ceramic Roofing Tiles Μade from Ferroalumina and Evaluation of De-Pollution Properties”, Materials Special Issue: Recent Progress in Sustainable Clay Ceramics, 13, 620 (2020), doi:10.3390/ma13030620
 • M.D. Kamitsou, D.G. Kanellopoulou, A. Christogerou, C. Kostagiannakopoulou, G. N. Angelopoulos, “Valorization of FGD and Bauxite residue in sulfobelite cement production”, Waste and Biomass Valorization (2020), DOI 10.1007/s12649-020-01055-9
 • Stavroula Nikolaou, John Vakros, Evan Diamadopoulos, Dionissios Mantzavinos “Sonochemical degradation of propylparaben in the presence of agro-industrial biochar” Journal of Environmental Chemical Engineering 8 (2020) 104010.
 • Aspasia Lykoudi, Zacharias Frontistis, John Vakros, Ioannis D. Manariotis, Dionissios Mantzavinos “Degradation of sulfamethoxazole with persulfate using spent coffee grounds biochar as activator” Journal of Environmental Management 271 (2020) 111022.
 • Eleni Grilla, John Vakros, Ioannis Konstantinou, Ioannis D. Manariotis, Dionissios Mantzavinos “Activation of persulfate by biochar from spent malt rootlets for the degradation of trimethoprim in the presence of inorganic ions” Journal of Chemical Technology and Biotechnology 95 (2020) 2348-2358.
 • P. Ntzoufra, J. Vakros, Z. Frontistis, S. Tsatsos, G. Kyriakou, S. Kennou, I. D. Manariotis and D Mantzavinos “Effect of treatment with sodium persulfate on the physicochemical properties and catalytic activity of biochar prepared from spent malt rootlets” Journal of Environmental Chemical Engineering  (2021) In press.
 • Olga S. Arvaniti, F. Bairamis, I. Konstantinou, Dionissios Mantzavinos, Z. Frontistis “Degradation of antihypertensive drug valsartan in water matrices by heat and heat/ultrasound activated persulfate: Kinetics, synergy effect and transformation products” Chemical Engineering Journal Advances 4 (2020) 100062.
 • Olga S. Arvaniti, Z. Frontistis, M.-C. Nika, R. Aalizadeh, N. S. Thomaidis, Dionissios Mantzavinos “Sonochemical degradation of trimethoprim in water matrices: Effect of operating conditions, identification of transformation products and toxicity assessment” Ultrasonics Sonochemistry 67 (2020) 105139.
 • Papadopoulos K.P., Economou C.N., Tekerlekopoulou A.G., Vayenas D. V. (2020). Two-step treatment of brewery wastewater using electrocoagulation and cyanobacteria-based cultivation. Journal of Environmental Management, 265, 110543.
 • Papadopoulos K.P., Economou C.N., Dailianis S., Charalampous N., Stefanidou N., Moustaka-Gouni M., Tekerlekopoulou A.G., Vayenas D.V. (2020). Brewery wastewater treatment using cyanobacterial-bacterial settleable aggregates. Algal Research, 49, 101957.
 • Tekerlekopoulou A.G., Economou C.N., Tatoulis T.I., Akratos C.S., Vayenas D. V. (2020). Wastewater treatment and water reuse in the food industry. In The Interaction of Food Industry and Environment (pp. 245-280). Academic Press.
 • Sameh Samir Ali, Ahmed M. Mustafa, Michael Kornaros, Jianzhong Sun, Maha Khalil, Mohamed El-Sheteh. (2021) Biodegradation of creosote-treated wood by two novel constructed microbial consortia for the enhancement of methane production. Bioresource Technology, 323 (https://doi.org/10.1016/j.biortech.2020.124544).
 • Eleni Koutra, Savvas Giannis Mastropetros, Sameh Samir Ali, Konstantina Tsigkou, Michael Kornaros (2021) Assessing the potential of Chlorella vulgaris for valorization of liquid digestates from agro-industrial and municipal organic wastes in a biorefinery approach, Journal of Cleaner Production, 280, (https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.124352).
 • Sameh Samir Ali, Rania Al-Tohamy, Eleni Koutra, Amal H. El-Naggar, Michael Kornaros, Jianzhong Sun (2021) Valorizing lignin-like dyes and textile dyeing wastewater by a newly constructed lipid-producing and lignin modifying oleaginous yeast consortium valued for biodiesel and bioremediation, Journal of Hazardous Materials, 403, (https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2020.123575).
 • Vrouvaki I., Koutra E., Kornaros M., Avgoustakis K., Lamari F.N., Hatziantoniou, S. (2020) Polymeric nanoparticles of Pistacia lentiscus var. Chia essential oil for cutaneous applications, Pharmaceutics, 12 (4), 353, (https://doi.org/10.3390/pharmaceutics12040353).
 • Patilas, C.S., Kookos, I.K., A quadratic approximation of the back-off methodology for the control structure selection problem. Computers and Chemical Engineering, 2020, 143, 107114, https://doi.org/10.1016/j.compchemeng.2020.107114
 • Bonatsos, N., Moutousidi, E., Kookos, I.K. Strategic planning for chemicals and fuels bioconversion processes.  Journal of Chemical Technology and Biotechnology, 2020, 95(12), pp. 3079-3084, https://doi.org/10.1002/jctb.6468
 • Aroniada, M., Maina, S., Koutinas, A., Kookos, I.K. Estimation of volumetric mass transfer coefficient (kLa)—Review of classical approaches and contribution of a novel methodology, Biochemical Engineering Journal, 2020, 155, 107458, https://doi.org/10.1016/j.bej.2019.107458
 • Bonatsos, N., Marazioti, C., Moutousidi, E., Koutinas, A., Kookos, I.K. Techno-economic analysis and life cycle assessment of heterotrophic yeast-derived single cell oil production process Fuel, 2020, 264, 116839,https://doi.org/10.1016/j.fuel.2019.116839
 • M.D Kamitsou, D.G Kanellopoulou, A. Christogerou, C. Kostagiannakopoulou, V. Kostopoulos and G.N. Angelopoulos. Valorization of FGD and Bauxite Residue in Sulfobelite Cement Production: Waste and Biomass Valorization, Volume 11, Pages 5445–5456, 2020.
Conferences:
 • E. Grilla, John Vakros, Ioannis D. Manariotis, Dionissios Mantzavinos. “Biochar-activated persulfate for the degradation of trimethoprim”. Protection and Restoration of the Environment XV Kalamata 7-10 July 2020.
 • Olga S. Arvaniti, Frontistis Z., Dionissios Mantzavinos. “Removal of trimethoprim from (waste) water with sonolysis”. Protection and Restoration of the Environment XV, Kalamata, Greece, July 2020 (poster).
 • Olga S. Arvaniti, Petala A., Frontistis Z., Travlou G., Kondarides D.I., Dionissios Mantzavinos. “BiOCl as a beneficial photocatalyst for pharmaceutical wastewater”. 1st International Conference on Environmental Design, Athens, Greece, October 2020 (poster)
 • Olga S. Arvaniti, Anastasia Apostolakou, Frontistis Z., Dionissios Mantzavinos. “Electrochemical mineralization of antihypertensive drug valsartan for wastewater treatment”. 1st International Conference on Environmental Design, Athens, Greece, October 2020 (poster)
 • A. Tatsiopoulou, E. Moutousidi, C. Patilas, C. Tatsiopoulos, I.K. Kookos. TECHNOECONOMIC ASSESSMENT OF A PROCESS FOR BIODIESEL PRODUCTION FROM RENEWABLE RESOURCES, 1st International Conference on Environmental Design (ICED2020), 24-25 October 2020, Athens, Greece
Book Chapters
 • Patilas, C.S., Kookos, I.K. Plantwide Control Structure Selection Methodology based on Economics: A Quadratic Approximation Computer Aided Chemical Engineering, 2020, 48, pp. 1105-1110, https://doi.org/10.1016/B978-0-12-823377-1.50185-3

Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.)

Conferences:
 • Panagiotoulias I., Scoullos  Μ., Dasenakis E., Chalkiadaki O., Riga M., Filippi  G.  (2018). Best Available Technologies as a tool to improve steel industry sustainability. ECOCITY FORUM 2018: Circular Economy in Smart Cities, Thessaloniki, Greece, 3-5 October.

Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής, Ίδρυμα Τεχνολογίας Και Έρευνας

 • I. Ntaikou, G. Antonopoulou and G. Lyberatos. Agro- industrial residues for liquid and gaseous biofuels production: Effect of pretreatment on the enzymatic hydrolysis and the yields of final products”, 7th European Bioremediation Conference (EBC-VII)  and International Society for Environmental Biotechnology conference (ISEB 2018),  25-28 June 2018, Chania, Greece.
 • I. Ben Atitallah, G. Antonopoulou, I. Ntaikou, M. Alexandropoulou, M. Narsi, T. Mechichi, G. Lyberatos. “Potato peels waste as feedstock for bioethanol production: A comparison of chemical, thermal and enzymatic pretreatment” ,  7th International Conference on Engineering for Waste and Biomass Valorisation, 2-5 July, 2018, Prague, Czech Republic.

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Journals:
 • Margellou, A. & Triantafyllidis, K. S. (2019). Catalytic Transfer Hydrogenolysis Reactions for Lignin Valorization to Fuels and Chemicals. Catalysts, 9: 43.
Conferences:
 • Pantazopoulou, A. Zouboulis, “Chromium recovery from tannery sludge and its ash based on hydrometallurgical leaching”, 6th International Conference on Sustainable Solid Waste Management, Naxos, 13-16 June, 2018.
 • Triantafyllidis, A. Margellou, C. Nitsos, P. Lazaridis, E. Mitsiakou, “Selective fractionation and conversion of biomass via thermochemical and (bio)catalytic processes”, EBC-VII & ISEB-2018 Joint International Conference, Chania, Greece, 25-28 June, 2018.
 • Touni, A. Papaderakis, D. Tsiplakides, S. Balomenou, S. Sotiropoulos, “Galvanic Deposition of Ir on Ti for the Preparation of Oxygen Evolution Anodes”, 69th Annual meeting of the International Society of Electrochemistry (ISE), Bologna, 02-07 September, 2018.
 • Papaderakis, N. Pliatsikas, A. Touni, D. Tsiplakides, S. Balomenou, P. Patsalas, S. Sotiropoulos, “Hydrogen Evolution and Hydrogen Adsorption at Ir-Ni Electrodes”, 69th Annual meeting of the International Society of Electrochemistry (ISE), Bologna, 02-07 September, 2018.
 • Papachristoforou, E. Anastasiou , A. Liapis, F. Kesikidou, “Concrete weight coating for subsea pipelines using ferronickel and steel slag aggregates, TANAP project”, 6th International Conference on Industrial and Hazardous Waste Management, 4-7 September, Crete, 2018.
 • S. Triantafyllidis, “Selective fractionation and conversion of biomass via thermochemical and (bio)catalytic processes”, International Conference on Biorefineries and Renewable Energies supported in ICT: Business Opportunities based on Technologies and Innovation, Medellin, Colombia, 17-20 September, 2018.
 • Α. Μαργέλλου, Π. Λαζαρίδης, Ι. Χαριστείδης, Α. Φωτόπουλος, Κ. Τριανταφυλλίδης, “Παραγωγή αρωματικών και φαινολικών ενώσεων μέσω των καταλυτικών διεργασιών της πυρόλυσης και της υδρογονόλυσης της λιγνίνης”, 15ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Κατάλυσης, Ιωάννινα, 18-20 Οκτωβρίου, 2018.
 • Ευ. Μητσιάκου, Στ. Καρακούλια, Κ. Τριανταφυλλίδης, “Καταλυτική Υδρογόνωση Φουρφουράλης προς Φουρανικές Ενώσεις Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας”, 15ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Κατάλυσης, Ιωάννινα, 18-20 Οκτωβρίου, 2018.
 • Α. Μαργέλλου, Π. Λαζαρίδης, Ι. Χαριστείδης, Α. Φωτόπουλος, Σ. Καρακούλια, Κ. Τριανταφυλλίδης, “Καταλυτική αναβάθμιση λιγνίνης μέσω των διεργασιών της πυρόλυσης και της υδρογονόλυσης προς χημικά υψηλής προστιθέμενης αξίας”, 2ο Συνέδριο Χημείας Μεταπτυχιακών και προπτυχιακών Φοιτητών ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη, 2-3 Νοεμβρίου, 2018.
 • Ι. Μηντσούλη, Ε. Κόκκινος, Α. Ζουμπούλης, Σ. Σωτηρόπουλος, “Ηλεκτροχημική αναγωγή Cr(VI) προς Cr(III) από βυρσοδεψικά απόβλητα με σκοπό την επαναχρησιμοποίησή του στη βιομηχανία”, 12ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Χημικής Μηχανικής, Αθήνα, 29-31 Μαΐου, 2019.
 • Mitsiakou, A. Margellou, K. Rekos, K.S. Triantafyllidis, “Valorization of hemicellulose-biomass side streams via catalytic hydrogenation into value added chemicals and fuels”, 7th International Conference on Sustainable Solid Waste Management Crete Island, Greece, 26-29 June, 2019.
 • Margellou, K. Triantafyllidis, “Valorization of agricultural and food industry wastes towards the production of value added chemicals: A holistic approach”, 17th International Conference on Chemistry and the Environment, Thessaloniki, Greece, 16-20 June, 2019.
 • Kokkinos, V. Proskynitopoulou, E. N. Peleka, A. Zouboulis, “A thorough investigation of energy recovery from tannery effluent in the context of circular economy”, 11th World Congress on Water Resources and Environment (EWRA 2019), Madrid, Spain, 25-29 June, 2019.
 • Zouboulis, C. Prochaska, A. Angelakis, “Constructed wetlands wastewater treatment plants and agricultural reuse status in Greece”, International symposium on constructed wetlands & small decentralized wastewater treatment plants (ISCW2019), Patra, 29-31 August, 2019.
 • Mitsiakou, A. Margellou, S. A. Karakoulia, K. S. Triantafyllidis, “Catalytic hydrogenation of furfural and biomass hydrothermal pretreatment side streams towards valuable furanic compounds”, 14th European Congress on Catalysis, EuropaCat 2019, Aachen, Germany, 18-23 August, 2019.
 • Margellou, K. Triantafyllidis, “Catalytic hydrogenolysis of kraft lignin towards substituted phenolics”, V International Conference CATALYSIS FOR RENEWABLE SOURCES: FUEL, ENERGY, CHEMICALS, Crete, Greece, 2-6 September, 2019.

Πολυτεχνείο Κρήτης

Διεθνή επιστημονικά συνέδρια
 • Manolikaki I., Diamadopoulos E. (2018). The impact of biochars prepared from brewery wastes on phosphorus availability and growth of maize. European Sustainable Phosphorus Platform, ESPC3, 11-13 June.
 • Petoussi, M., E. Manousaki and N. Kalogerakis (2018). Design of an integrated phytoremediation unit at TU-Crete for olive mill wastewater valorization and treatment. EBC-VII & ISEB-2018, Chania, 25-28 June.
 • Mourgela R.-N., Regkouzas P., Pellera F.-M., Diamadopoulos E. (2018). Use of biochars produced from waste biomass for removing Nickel from aqueous solutions. 6th International Conference on Industrial and Hazardous Waste Management, CRETE 2018. 4-7 September.
 • Vavouraki A.I., Komnitsas K. (2018). A preliminary study of incorporating of Cu/Zn mixed oxide nanoparticles in metakaolin-based geopolymers”. Int. Work. Eng. Nanopart. Aquatic Terr. Comp. Fate, Effects and Analytics. Sept., 19-21 2018. Landau in der Pfalz, Germany.
 • Soultana A., Valouma A., Vavouraki A.I., Komnitsas K. (2019). Mechanical and durability properties of alkali activated materials produced from brick waste and metallurgical slag. 7th Conf. Sust. Solid Waste Manag., Crete, Greece, 26-29 June 2019.
 • Vavouraki A.I., Makratzis L., Pentari D., Komnitsas K. (2019). Adsorption of heavy metals from aqueous solutions on synthetic zeolites produced from Greek fly ash: Equilibrium and kinetic studies. 7th Conf. Sust. Solid Waste Manag., Crete Island, Greece, 26-29 June 2019.
 • Vavouraki A.I., Komnitsas K., Uptake of REEs from aqueous solutions on metakaolin-based geopolymers and synthesized zeolites: Preliminary studies on kinetics and equilibrium. Int. Sympos. Constr. Wetlands Small Decentr. Wastewater Treatment Plants, Patras, Greece, 29-31/08/2019.
 • Pellera F.-M., Regkouzas P., Velli P., Manolikaki I., Diamadopoulos E., Reuse of waste biomass in biochar production for agronomic and environmental applications: Materials characterization. 17th International Waste Management and Landfill Symposium, SARDINIA 2019, 30 Sept – 04 Oct 2019, Cagliari, Italy.
 • Σουλτανά, Α., Βαλουμά, Α., Κομνίτσας, Κ., Γαλετάκης, Μ. Συν-αξιοποίηση αποβλήτων κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΚΚ) και μεταλλουργικής σκωρίας για την παραγωγή ανόργανων πολυμερών. 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΒΙΠΑΡ, Θεσ/νίκη, Ελλάδα, 7–8 Οκτ., 2019.
 • Vavouraki A.I., Komnitsas K., Alkaline activation of industrial waste mixtures of ferronickel and fayalitic slag and waste concrete. Green Chem. Sustain. Develop. 6th Panhell. Symp., 18-20/10/2019.
 • * Diamadopoulos, E., Velli, P., and Manolikaki, I.: Effect of sewage sludge biochar on tomato plant (Solanum lycopersicum L.) cultivation, EGU General Assembly 2020, Online, 4–8 May 2020, EGU2020-6953, https://doi.org/10.5194/egusphere-egu2020-6953, 2020
 • * Pellera, F.-M., Regkouzas, P., Manolikaki, I., and Diamadopoulos, E.: Biochar production from waste biomass: Characterization and evaluation for potential applications, EGU General Assembly 2020, Online, 4–8 May 2020, EGU2020-9694, https://doi.org/10.5194/egusphere-egu2020-9694, 2020
 • * Regkouzas, P. and Diamadopoulos, E.: Adsorption of six organic micro-pollutants from water and wastewater using Graphene Oxide-coated biochars, EGU General Assembly 2020, Online, 4–8 May 2020, EGU2020-13728, https://doi.org/10.5194/egusphere-egu2020-13728, 2020

* Εξαιτίας της εφαρμογής των περιοριστικών μέτρων κατά της εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-19, αυτές οι εργασίες δεν παρουσιάστηκαν δια ζώσης στο επιστημονικό συνέδριο European Geosciences Union (EGU) General Assembly 2020, λόγω ακύρωσης του τελευταίου. Παρόλα αυτά, το εν λόγω συνέδριο διεξήχθη online και οι περιλήψεις των εργασιών είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του.

Επιστημονικά περιοδικά

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Επιστημονικά περιοδικά
 • Spyridonidis, A., Skamagkis, Th., Lambropoulos, L., Stamatelatou, K., (2018), Modeling of anaerobic digestion of slaughterhouse wastes after thermal treatment using ADM1. Journal of Environmental Management 224, 49-57.
 • M. Zhurka, A. Spyridonidis, I.A. Vasiliadou, K. Stamatelatou (2020) “Biogas production from sunflower head and stalk residues: Effect of alkaline pretreatment”, Molecules, 25, 164. doi:10.3390/molecules25010164
 • A. Kalogiannis, I.A. Vasiliadou, A. Spyridonidis, V. Diamantis, K. Stamatelatou “Biogas production from chicken manure wastes using an LBR-CSTR closed-circuit system: effect of zeolite on process efficiency, economic feasibility and carbon dioxide footprint” Renewable energy, Submitted
Διεθνή επιστημονικά συνέδρια
 • Spyridonidis, A., Antonoudis, S., Kivraki, C., Stamatelatou, K., (2018), Comparison of two and one stage anaerobic digesters for treatment of slaughterhouse wastewaters, 7th European Bioremediation Conference (EBC-VII), Χανιά, 25-28 Ιουνίου 2018.
 • Spyridonidis, A., Stamatelatou, K., (2018), Volarisation of agroindustrial residues and biomass for production of biofuels and material, 7th European Bioremediation Conference (EBC-VII), Χανιά, 25-28 Ιουνίου 2018.
 • Spyridonidis, A., Stamatelatou, K., (2018), Simulation of biogas production from slaughterhouse wastewater in continuously operated anaerobic digesters, 7th International Conference on Engineering for Waste and Biomass Valorisation”, Prague, Czech Republic, 2-5 July 2-5 2018.
 • Spyridonidis, A, Vasiliadou, I.A., Athanasiou, K., Stamatelatou Κ., (2019), Effect of zeolite addition on the biogas production from chicken manure leachate, 16th IWA World Conference on Anaerobic on digestion, Delft, The Netherlands, 23-27 June 2019.
 • A. Spyridonidis, I.A. Vasiliadou, S. Antonoudis, C. Kivraki, K. Stamatelatou (2019) “Anaerobic digestion of slaughterhouse wastes after hygienization in a continuous two-stage process”, 16th IWA World Conference on Anaerobic on digestion, 23 – 27 June 2019, Delft.
 • A. Spyridonidis, M. Zhurka, I.A. Vasiliadou, V. Lytra, K. Stamatelatou (2019) “Biogas production from sunflower residues: effect of pretreatment”, 16th International Conference on Environmental Science and Technology, CEST2019, 4-7 September 2019, Rhodes, Greece.
 • A. Kalogiannis, A. Spyridonidis, I.A. Vasiliadou, K. Stamatelatou (2020) “Biogas production from chicken manure wastes using a two-stage LBR-CSTR system: The effect of zeolite as bulking and adsorbing agent”, Online Symposium on Circular Economy and Sustainability, 1-3 July, 2020, Alexandroupolis, Greece.
 • A. Spyridonidis, A. Margellou, I.A. Vasiliadou, K.S. Triantafyllidis, K. Stamatelatou (2020) “Evaluation of biochemical methane potential from sunflower residues: effect of hydrothermal pretreatment”, Online Symposium on Circular Economy and Sustainability, 1-3 July, 2020, Alexandroupolis, Greece.
 • A. Kalogiannis, I.A. Vasiliadou, K. Gioulounta, V. Lytra, K. Stamatelatou, “Zeolite effect on anaerobic digestion of chicken manure in a Leach Bed Reactor (LBR): evaluation of methane yield and digestate’s stability”, 2nd Symposium on Circular Economy and Sustainability 14-16 July, 2021 Alexandroupolis.
 • K. Gioulounta, A. Spyridonidis, K. Stamatelatou, “Sunflower residues and cattle manure co-digestion in a continuous stirred tank reactor (CSTR)” 2nd Symposium on Circular Economy and Sustainability 14-16 July, 2021 Alexandroupolis.
Contact Us

If you’re interested to know more about the project or the partners you can follow us in our social media or contact us.

Not readable? Change text. captcha txt