0

Γεώργιος Ζέρβας

Καθηγητής, Εργαστήριο Φυσιολογίας Θρέψεως και Διατροφής του ΓΠΑ, Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Γεωργικής Ακαδημίας, Πρόεδρος της Ελληνικής Ζωοτεχνικής Εταιρείας και Αντιπρόεδρος του European [...]

Contact Us

If you’re interested to know more about the project or the partners you can follow us in our social media or contact us.

Not readable? Change text. captcha txt