Ιωάννα ΜανωλικάκηΕρευνήτρια

Η Δρ. Ιωάννα Μανωλικάκη είναι απόφοιτος της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών (Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και διδάκτωρ του Πολυτεχνείου Κρήτης. Η διδακτορική της διατριβή πραγματοποιήθηκε στη Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος στο εργαστήριο Τεχνολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος. Επί του παρόντος, είναι μεταδιδακτορική ερευνήτρια στη Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης. Έχει μελετήσει την επίδραση βιοεξανθρακωμάτων (biochars) από οργανικά παραπροϊόντα στη θρέψη φυτών, με απώτερο σκοπό την ανακύκλωση θρεπτικών στοιχείων και την κυκλική οικονομία. Συγκεκριμένα, τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την παραγωγή και χαρακτηρισμό βιοεξανθρακωμάτων από οργανικά παραπροϊόντα και υπολείμματα, κυρίως αγροβιομηχανικών, καθώς και την εφαρμογή τους σε φυτά.

Websites

 

Contact Us

If you’re interested to know more about the project or the partners you can follow us in our social media or contact us.

Not readable? Change text. captcha txt