Όλγα ΑρβανίτηΕρευνήτρια

  Η Δρ Όλγα Αρβανίτη είναι απόφοιτος του Τμήματος Χημείας, Ε.Κ.Π.Α, με μεταπτυχιακό τίτλο ειδίκευσης στη «Χημική Ανάλυση – Έλεγχος Ποιότητας» και διδακτορικό στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες.

  Τα κύρια ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στην ανάπτυξη και επικύρωση αναλυτικών μεθόδων για τον προσδιορισμό μικρορύπων σε περιβαλλοντικά δείγματα, στην ανάπτυξη εργαστηριακών διατάξεων δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας επεξεργασίας υγρών αποβλήτων για τη μελέτη της τύχης και της συμπεριφοράς των μικρορύπων, στην εκτίμηση τοξικότητας οργανικών και ανόργανων ενώσεων με χρήση φωτοσυνθετικών οργανισμών και στην ανάκτηση και εμπλουτισμό φαινολικών ενώσεων από υγρά απόβλητα και αξιοποίηση παραπροϊόντων.

  Από το 2008 μέχρι σήμερα έχει ενεργή συμμετοχή στην επίβλεψη προπτυχιακών εργασιών και μεταπτυχιακών διπλωματικών διατριβών. Από το 2015, έχει αναμειχθεί με τη διδασκαλία 5 προπτυχιακών μαθημάτων. Είναι συγγραφέας  άρθρων σε περιοδικά με κριτές (δείκτης h 7, ετεροαναφορές: 384) και ανακοινώσεων σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων.

  Contact Us

  If you’re interested to know more about the project or the partners you can follow us in our social media or contact us.

  Not readable? Change text. captcha txt
  Μετάβαση στο περιεχόμενο